Budownictwo – jakie są najważniejsze problemy

Izolacja budynku polega na osłonie go przed utratą ciepła ale także hałasem z zewnątrz. Może być zrealizowana z różnorodnych surowców, przykładowo wełna mineralna, styropian lub pianka poliuretanowa. Z wykorzystaniem należytej izolacji, budynek jest porządniej chroniony przed chłodem zimą ale także przed skwarem latem, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i klimatyzację. Izolacja może być sporządzona na różnych stopniach budynku, takich jak: ściany, dach bądź podłoga. Należałoby mieć na uwadze, że im lepsza izolacja, tym niższe koszty eksploatacji budynku a także mniejsze emisje CO2 do atmosfery.

Izolacja budynku jest także istotna dla komfortu akustycznego lokatorów. Stosowna izolacja dźwiękowa pozwala na zredukowanie zgiełku dochodzącego z zewnątrz, co jest zwłaszcza znaczące w centrach miast bądź przy ruchliwych drogach. Izolacja akustyczna może być zrealizowana np. za pomocą nadzwyczajnych mat dźwiękochłonnych lub izolacji akustycznej stosowanej w ścianach.

Znaczące jest ażeby, izolacja budynku była wykonana adekwatnie z obowiązującymi nakazami i normami. W Polsce obowiązuje regulacja Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich położenie, które ujmuje żądania dotyczące izolacji termicznej i akustycznej budynków.

Jeszcze jednym istotnym aspektem izolacji budynku jest osłona przed wilgotnością ale również powstawaniem grzybów i pleśni. Wilgotność może powodować naruszenie konstrukcji budynku oraz negatywnie oddziaływać na zdrowie rezydentów. Aby uniknąć tego rodzaju kłopotów, trzeba prawidłowo izolować fundamenty, ściany piwniczne oraz stropodachy.

Izolacja budynku również ma oddziaływanie na efektywność energetyczną budynku. Budynki dobrze zaizolowane umożliwiają na zmniejszenie zużytkowania energii i emisji gazów cieplarnianych. Powinno się zwrócić uwagę na to, że podwyższenie skuteczności energetycznej budynku to nie jedynie korzyści dla otoczenia, lecz także dla portfela mieszkańców.

Jednym z najlepszych elementów izolacji budynku jest izolacja termiczna. Izolacja cieplna umożliwia na ochronę przed stratą ciepła z budynku do otoczenia. Dzięki temu, mieszkańcy mogą cieszyć się stosowną temperaturą wewnątrz budynku przy niższych kosztach grzania. Izolacja cieplna może być przeprowadzona przykładowo za pomocą wełny mineralnej, styropianu lub pianki poliuretanowej.

Izolacja cieplna może być stworzona na różnych poziomach budynku, przykładowo: ściany, dach czy posadzka. W przypadku ścian zewnętrznych, istotne jest żeby izolacja była wykonana stosownie grubo i dobrze zamontowana. W przypadku dachu, izolacja powinna być stworzona na kompletnej przestrzeni, również na ukosach i okapach.

Warto rozważyć, że izolacja cieplna ma także dodatni wpływ na skuteczność energetyczną budynku, pozwala na obniżenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. W Polsce obowiązuje zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych którym muszą współgrać budynki i ich usytuowanie, które charakteryzuje wymagania dotyczące izolacji termicznej budynków.

Na koniec powinno się zaznaczyć, że izolacja budynku jest jednym z najlepszych czynników wpływających na komfort i bezpieczeństwo domowników. Dlatego należałoby poświęcić adekwatną uwagę na izolację już na etapie projektowania i budowy budynku, ażeby cieszyć się komfortem i oszczędnościami w przyszłości.